Vission/mission

Vision

At bidrage til udviklingen af et bæredygtig, energieffektivt og energirigtigt samfund til gavn for miljøet, klimaet og borgerne, og at omstillingen sker hurtigst muligt på en måde hvor også forbrugernes meninger og holdninger respekteres.

Mission

Hos AktiveEnergiforbrugere er vores vigtigste opgave at få flest mulige energiforbrugere til at være mest mulig selvforsynende med el og varme som sikring mod svingende energipriser.
Hvorfor betale mere for el og varme end det, du selv kan producere til?