Aktive Energiforbrugere byder velkommen

Er du træt af politisk signalværdi uden realværdi? Sammen har vi en reel mulighed for at gøre en forskel og skabe realværdi.

Kun sammen er vi stærke!

Aktive energiforbrugere

Der er talt nok!

Klimaforandringer eller ej, det er nødvendigt at gennemføre en grøn energiomstilling. Med de nye teknologier solceller, små vindmøller, batterier, varmepumper m.v. har forbrugerne mulighed for at handle og spille en central rolle i omstillingen.

Dette ved at blive mest mulig selvforsynende med el og varme og samtidig sikrer sig mod stigende energipriser.

Tiden for politisk signalværdi er forbi – der skal handles nu! Omstillingen starter med og hos dig selv.

Opgaven er for vigtig til at overlade til politikere og forsyningsbranchen.

Elforbrugere

Egenproducenter, små og store elforbrugere
Tryk og læs mere!

Vandforbrugere

Vandforsyning, spildevandsanlæg
Tryk og læs mere!

Varmeforbrugere

Individuel og kollektiv opvarmning
Tryk og læs mere!
Elforbrugere

Vi bruger alle el. Og det er en udgift som fylder meget i privatøkonomien. Mange danskere har derfor fuld fokus på at nedbringe den udgift mest muligt.

Et sted at starte er at sikre at elprisen følger spotprisen med mindst mulig margen og samtidig få en aftale hvor der betales for det aktuelle forbrug pr. faktura og ikke forudbetaling via a’ conto.

Aktive Energiforbrugere har en sådan aftale med Vindstød og det er en særdeles favorabel aftale som tilbydes medlemmer af “Aktive Energiforbrugere”.

Vandforbrugere
Vi bruger alle vand. Og det er en udgift som fylder i privatøkonomien. Mange danskere har derfor fuld fokus på at nedbringe den udgift mest muligt.

Vi betaler både for det vand vi bruger og for at få vores spildevand renset. Desværre er det at spare på vandforbruget den eneste måde at reducere den udgift på.

Har man mulighed for det er det en god ide at bruge regnvand til vanding af planter, vask af bil. Nogle steder kan man også få lov til at bruge regnvand til toiletskyl og vaskemaskine, hvis vandinstallationen er indrettet til det.

Varmeforbrugere
Vi har alle brug for rumopvarmning og varmt brugsvand. Det er udgifter som fylder meget i privatøkonomien. Mange danskere har derfor fuld fokus på at nedbringe udgiften mest muligt.

Nogle har fjernvarme og dermed mistes noget af retten til selv at kunne gøre noget aktivt for at nedbringe varmeudgiften. Den eneste mulighed er at energirenovere boligen.

Andre har individuel opvarmning og har dermed retten til selv at bestemme om der skal investeres i at nedbringe udgiften.

Der er mange typer af individuelle opvarmningsanlæg:
Olie-, gas- og pille- og fastbrændselsfyr m.v. Olie- og gasfyr skal i den nærmeste fremtid udfases og så skal der findes en anden opvarmningsform.

Varmepumper: Luft/luft, luft/vand, jordvarme, udsugningsvarmepumpe komplet sammen med luftudskiftningsanlæg m.v. Eventuelt kombineret med en el-gennemstrømningsvandvarmer så anlægget til rumopvarmning kan slukkes udenfor fyringssæsonen og virkningsgraden kan øges.

Solvarmeanlæg virker lige som solceller bedst i de måneder der ikke kræver ret megen rumopvarmning.

Automatisk luftudskiftning med genindvinding.

Mulighederne er mange men det gælder om at finde den mest optimale løsning, der også passer til den enkeltes økonomi.

DENFO er en del af Aktive Energiforbrugere

En laaaang, men spændende rejse i energiens verden
Alle ved efterhånden, at energiens pris og tilgængelighed har større og større indflydelse på vores liv, på velfærd- og fremtidsmuligheder, på forurening og miljø, men også på krigs- og terrortrusler.

Derfor mener vi i AktiveEnergiforbrugere, at det ikke skal overlades til eksperterne og lobbyisterne at bestemme over den danske energipolitik. Men for seriøst at kunne deltage i debatten, er man nødt til at vide en hel del om energi, som desværre ikke hidtil har været alm. skolelærdom.

Den
Energimæssige
Nødvendige
Forbruger
Oplysning

Kontakt os

Omstillingen af energiforsyningen er også din opgave!

Du kan sikre en god og bæredygtig fremtid for dig selv ved at investere i solcelleanlæg, små vindmøller og batteribackup for at blive mere selvforsynende

Fordele af medlemsskabet

Fordele af medlemsskabet

  • Som medlem af foreningen kan du gøre brug af de aftaler foreningen har indgået.
  • Foreningens aftale med Vindstød vedr. køb af el
  • Tilkøbe adgang til mange rabatter via Visma Logbuy.

Hos AktiveEnergiforbrugere er en af vores største opgaver at få flest mulige energiforbrugere mest mulig selvforsynende med el og varme som sikring mod svingende energipriser.
Hvorfor betale mere for el og varme end det, du selv kan producere til?

Som medlem, kan du være med til at virkeliggøre visionen:

  • At samle energiforbrugerne
  • At få flest mulige til at være mest mulig selvforsynende med el og varme
  • At sikre forbrugerne indflydelse på lovgivningen
  • At tale forbrugernes sag overfor producenter, leverandører, myndigheder, m.m.
  • At være behjælpelig i klagesager

Vil du være med til at gøre en forskel, så meld dig ind i foreningen i dag

Sammen er vi stærke

Send os en besked

Ved hjælp af formularen kan du få svar på eventuelle spørgsmål du måtte have til os.

Kontaktformular

Udfyld formularen for at sende os en e-mail med dine spørgsmål, forespørgsler eller kommentarer.

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

AktiveEnergiforbrugere støtter op om FN’s verdensmål men opfyldelsen af dem starter med os selv

Forestil jer en verden, hvor jeres stemme har en større chance for at blive hørt, når det kommer til de ydelser, vi alle er afhængige af: El, Varme og Vand.

Det er her Aktive Energiforbrugere kommer ind i billedet. Vi er en gruppe dedikerede individer, der arbejder utrætteligt for at sikre, at forbrugernes interesser altid er i centrum og hvordan den nødvendige omstilling af energiforsyningen kan gennemføres til gavn for forbrugerne og dermed samfundet.

Som medlem af foreningen får du mulighed for at være med til at påvirke beslutninger, der direkte påvirker din hverdag.

Foreningens formål er at samle forbrugerne på el-, varme- og vandforsyningsområdet og inspirere dem til at tage aktiv del i den grønne omstilling ikke mindst for din egen økonomiske fremtid.

Behold pengene i egen lomme i stedet for at fylde forsyningsselskabernes lommer.