2022 flyer

okt 30, 2023

Download her

Klimaprogram 2021

Klimaloven fastsætter et mål om, at Danmark skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990. På længere sigt skal Danmark være et klimaneutralt samfund i senest 2050. Klima-, energi- og forsyningsministeren skal hvert år...