Vission/mission

Vision

At bidrage til udviklingen af et bæredygtig, energieffektivt og energirigtigt samfund til gavn for miljøet, klimaet og borgerne, og at omstillingen sker hurtigst muligt på en måde hvor også forbrugernes meninger og holdninger respekteres.

Mission

  • Aktive Energiforbrugere vil være den bærende sammenslutning for forbrugere og prosumers inden for bæredygtig vedvarende energi.
  • Aktive Energiforbrugere vil være med til at gør en forskel for de danske energiforbrugere ved at være en stærk samlet forening dækkende hele energiområdet.
  • Aktive Energiforbrugere skal overvåge at lovgivningen overholdes, være behjælpelig i sager, foretage uvildig vejledning og meget mere.
  • Aktive Energiforbrugere skal tale forbrugernes sag overfor producenter, leverandører, myndigheder m.m.