Om Aktive Energiforbrugere

Aktive Energiforbrugere ønsker at være den bærende sammenslutning for forbrugere og egenproducenter indenfor bæredygtig vedvarende energi.

Aktive Energiforbrugere kan også findes på Facebook:

Aktive Energiforbrugere varetager forbrugernes interesser overfor:

El-, vand og varmeselskaberne
Myndigheder f.eks. Energitilsynet, Energiklagenævnet, Energinet
De politiske beslutningstagere

Søger du mere information om foreningens virke findes under fanerne, hvor Facebooksiden for området også kan læses.

Aktive Energiforbrugere overvåger at lovgivningen overholdes, er medlemmerne behjælpelige i sager overfor leverandører, myndigheder og lign., foretage uvildig vejledning og meget mere.

Aktive Energiforbrugere kan vejlede i tilfælde af problemer med:

At vælge den rette tekniske løsning,
Forsyningsselskaber,
At forstå eller klage over regningen fra dit forsyningsselskab.

Aktive Energiforbrugere arbejder indenfor de 3 forsyningsområder blandt andet med:

El:  Vand: Varme:
 Solceller  Vandforsyning Solvarne
Hustandsvindmøller Vandafledning Varmepumper
Batterier Biovarme
Elforbrug Fjernvarme